FAQ (veelgestelde vragen)

Lees hieronder het antwoord op jouw vraag.
Kun je je vraag of antwoord niet vinden, neem dan contact op. Ik help je graag verder.

Gratis ontwikkeladvies (tijdelijke subsidie vanuit ‘NL leert door’)

Voor wie is NL leert door?

NL leert door is voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Van werknemers tot zzp’ers, zelfstandig ondernemers, flexwerkers en niet-werkenden.

Vanaf wanneer kan ik mij inschrijven?

Het ontwikkeladvies van gekwalificeerde loopbaanprofessionals start op 1 augustus. Dit najaar start ook het gratis scholingsaanbod. Scholing is veelal online. Bekijk de mogelijkheden op  hoewerktnederland.nl.

Waar kan ik mij inschrijven voor ontwikkeladvies of scholing?

Je kunt je aanmelden bij een loopbaanadviseur die meedoet aan de regeling NL leert door. Zoals Bij de Goede Coaching.

Hoelang duurt het voordat ik terecht kan voor een ontwikkeladvies?

Je maakt hier afspraken over in overleg met Bij de Goede Coaching. De openingstijden vind je onderaan de pagina. Kun je niet op de genoemde tijden, dan zoeken we een alternatief tijdstip. 

Wat kost het ontwikkeladvies?

Het ontwikkeladvies is gratis voor deelnemers. Via Bij de Goede Coaching wordt jouw ontwikkeltraject geregistreerd. Bij de Goede Coaching vraagt vervolgens subsidie aan en handelt de administratie verder af. Als deelnemer hoef je niets te betalen of voor te schieten.

Moet ik de kosten voor ontwikkeladvies of cursusgeld voorschieten?

Nee, dit hoeft niet. Bij de Goede Coaching dient het subsidieverzoek in bij NL leert door. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Hoeveel ontwikkeladviezen worden er gegeven vanuit NL leert door?

NL leert door schat zo’n 20.000 ontwikkeladviezen te realiseren.

Is er een maximum aantal ontwikkeladviezen? En wat gebeurt er als er meer aanvragen zijn?

NL leert door schat zo’n 20.000 ontwikkeladviezen te realiseren. Als er meer aanvragen zijn is het ontwikkeladvies niet meer kosteloos.

Tot wanneer kan ik gebruikmaken van ontwikkeladvies en cursussen?

Een gratis traject ontwikkeladvies aanvragen kan tot eind december 2020, zolang het maximum aantal aanvragen niet is bereikt. Er is subsidie voor circa 20.000 ontwikkeladviezen en 50.000 tot 80.000 scholingstrajecten.

Van wie is NL leert door?

NL leert door is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Is NL leert door ook voor werkgevers?

Ja. Als zelfstandig ondernemer kan je ook gebruikmaken van het loopbaanadvies en scholingsaanbod van NL leert door.

Wil je als werkgever een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan voor jouw hele bedrijf? Dan kan je vanaf september ook gebruikmaken van de SLIM-regeling.

Met de SLIM-regeling kunnen mkb-ondernemers maximaal € 24.999 subsidie krijgen voor maatregelen gericht op opleiden en ontwikkelen. Zoals het in kaart brengen van scholings- en opleidingsbehoeften in jouw onderneming.

Ook het oprichten van een bedrijfsschool en het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg komen in aanmerking voor subsidie.

Ik ben werkloos, kan ik ook gebruik maken van de mogelijkheden voor loopbaanadvies en scholing?

Het ontwikkeladviestraject uit de regeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies staat volledig los van de dienstverlening van UWV voor werkzoekenden. UWV biedt bepaalde dienstverlening aan werkzoekenden.

Werkzoekenden die een uitkering van UWV ontvangen, hebben een aantal plichten waar zij aan moeten voldoen om de uitkering te ontvangen.

Het staat iemand vrij om naast de dienstverlening die UWV biedt zelf een ontwikkeladviestraject te gaan volgen. Dat is nu ook al zo wanneer iemand bijvoorbeeld op eigen kosten een loopbaanadviestraject wil volgen. Dat is niet anders voor het ontwikkeladviestraject op grond van de nieuwe regeling.

Echter dienen wel te allen tijde de  verplichtingen te worden nageleefd die horen bij de uitkering die iemand ontvangt, zoals bijvoorbeeld de sollicitatieplicht.

Wanneer kan ik gebruikmaken van de gratis mogelijkheden voor online scholing?

Na het traject van het gratis ontwikkeladvies kun je ervoor kiezen om online scholing te volgen bij een opleidingsinstituut in Nederland. 

De subsidieregeling voor gratis online scholing is echter nog niet klaar. Naar verwachting kan iedereen van 18 tot 65 jaar dit najaar gebruik maken van de kosteloze scholing.

Lifecoaching

Wat is lifecoaching?

Lifecoaching heeft als doel het vergroten van het levensgeluk van de cliënten. Dat doet het door te helpen met het vergroten van je zelfkennis en het ontdekken van je diepere verlangens en het bereiken van doelen.

Het begeleidt je bij het zoeken naar zingeving en balans in je persoonlijke leven en je werkleven. Daarbij staan de volgende vragen centraal:

Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik?

Wat doet een lifecoach?

Een lifecoach begeleidt mensen hun doelen te bereiken door de client bewust te maken van beperkende denkbeelden.

Door dit bewustwordingsproces kan de client ze vervangen door opbouwende gedachten, die hem energie geven, helpen zijn levensdoelen te bereiken en meer geluk in zijn leven te ervaren.

Voor wie is lifecoaching bedoeld?

In het kort gezegd: voor iedereen die wil veranderen om zich te ontwikkelen, die stappen wil nemen om zijn of haar balans en levensgeluk te vinden.

Loopbaancoaching

Wat is loopbaancoaching?

Bij loopcoaching krijg je begeleiding bij de vragen die je hebt over je loopbaan. Met als doel je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Wat doet een loopbaancoach?

Een loopbaancoach helpt mensen bij het ontdekken van hun wensen en mogelijkheden in hun loopbaan als basis voor veranderingen.

Voor wie is loopbaancoaching bedoeld?

Loopbaancoaching door Bij de Goede Coaching is bedoeld voor mensen die behoefte hebben aan begeleiding in hun loopbaan, ZZP-ers, studenten, werkenden en werkzoekenden op de arbeidsmarkt.

Overige vragen

Wordt coaching vergoed?

Loopbaancoaching:

Sommige bedrijven bieden een budget aan voor ontwikkeling van werknemers. Ben je in loondienst, vraag dan bij je werkgever naar de mogelijkheden.

Ben je ZZP’er of handel je namens een bedrijf? Informeer naar eventuele mogelijkheden bij de Belastingdienst.

Lifecoaching:
Voor lifecoaching krijg je helaas geen vergoeding.

Wat levert coaching me op?

Door coaching kun je onder meer beter in je vel gaan zitten, minder stress ervaren en jezelf beter profileren.

Als je op zoek bent naar een deskundige bij wie je je verhaal kwijt kunt, die zich in kan leven in jouw situatie, dan is coaching een waardevol middel.

Binnen coaching bestaan diverse technieken al naar gelang het probleem of de situatie. Je krijgt handvatten uitgereikt om in de praktijk mee te oefenen.

Werkt een coachingstraject ook voor mij?

Om dat te bepalen, kun je via het contactformulier een vrijblijvend kennismakingsgesprek aanvragen. Mocht je na afloop van het gesprek enthousiast zijn, dan kunnen we een intakegesprek inplannen.

Hoe lang duurt een coachingstraject?

Een coachingstraject bestaat in het algemeen uit 6 á 8 coachingsgesprekken. Het aantal gesprekken wordt per deelnemer bepaald en zonodig bijgesteld. Bekijk ook de mogelijkheden van mijn pakket (zie tarieven).

Studiekeuzecoaching

Wat is studiekeuzecoaching?

Studiekeuzecoaching is het proces dat voorafgaat aan het maken van de juiste keuze voor een studie of opleiding. Je gaat op zoek naar jezelf en ontwikkelt zelfkennis. Wie ben je, wat kan je, wat vind je leuk.  

Wat doet een studiekeuzecoach?

Een studiekeuzecoach helpt je om je je talenten, kennis, voorkeuren en ambities in kaart te brengen. Met als doel een studie te vinden die het beste bij jou past. Zodat je happy bent in je opleiding en je latere loopbaan.

Voor wie is studiekeuzecoaching bedoeld?

Studiekeuzecoaching door Bij de Goede Coaching is bedoeld voor scholieren en studenten die moeite hebben met het vinden van de juiste studie. 

Het kan zijn dat je een begin wilt maken met een opleiding. Of dat je al bezig bent aan een opleiding, maar twijfelt of je de juiste keuze hebt gemaakt en het al wilt maken. Of je hebt pas een opleiding gestaakt, en je weet niet hoe het nu verder moet.

×