Gratis ontwikkeladvies in het Westland (tijdelijk)

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Update 2 december 2020:
Het ministerie van SZW heeft op 2 december 2020 bekend gemaakt dat het maximum aantal inschrijvingen is bereikt.

Peggy de Goede is Noloc erkend Loopbaanprofessional

Voor iedereen

Vanaf 1 december 2020 kun je geheel gratis ontwikkeladvies (loopbaanadvies) ter waarde van € 700 krijgen bij Bij de Goede Coaching (gevestigd in Monster, nabij Naaldwijk in het Westland).

Het kabinet heeft namelijk subsidie voor ontwikkeladviezen vrijgemaakt voor iedere:

  • Werkende
  • Werkzoekende
  • ZZP-er

Je kunt dit doen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Een kosteloos ontwikkeltraject bij Bij de Goede Coaching is een uitgelezen kans om een eerste stap te maken in omscholing naar een ander beroep of een andere loopbaan met betere arbeidsmarktkansen.

Beperkt aantal plekken

Maar let op: de regeling start op 1 december 2020 en de te verwachte belangstelling is groot. Het aantal beschikbare plekken is echter niet onbeperkt. Landelijk gezien is er namelijk ruimte voor maximaal 50.000 aanmeldingen.

Wees er dus op tijd bij!

Direct aanmelden?

Na ontvangst van je bericht neem ik contact met je op, vertel ik je graag meer over het ontwikkeladvies en plannen we de 4 afspraken zoveel mogelijk in op data die jou het beste uitkomen.

Ik meld me aan voor gratis ontwikkeladvies

” In vier sessies van elk één tot anderhalf uur, loodste Peggy de Goede mij op een professionele manier naar het einddoel.

Peggy heeft een persoonlijke benadering, zonder dat dit ten koste gaat van haar professionaliteit. Zij bekijkt jouw streven op een zakelijke wijze, maar ziet jou als persoon met jouw specifieke waarden, verlangens en ideeën. Zij gaat op een vaak beeldende manier te werk om haar uitleg kracht bij te zetten, en dat heb ik als zeer prettig ervaren.

Tevens geeft zij persoonlijke voorbeelden ter verduidelijking. Deze zijn zodanig gedoseerd, dat zij volledig de aandacht blijft behouden voor jou en jouw situatie. Deze balans vond ik prettig en zeer kundig. Peggy streeft in haar werk naar de definitieve perfectie, die jouw kans van slagen vergroot. Dit getuigt van grote professionaliteit en betrokkenheid. Zeer aan te bevelen! “

Over het Gratis Ontwikkeladvies-traject

Rianne Dekker
Tekstschrijfster Groot Westland

4 gesprekken

Het adviestraject bestaat uit meerdere adviesgesprekken, die in totaal 4 uur duren. De gesprekken vinden plaats in de praktijkruimte van Bij de Goede Coaching in Monster (Westland). Ook is het mogelijk om de gesprekken digitaal (videobellen) plaats te laten vinden.

 

Tweede ronde

Het traject vanaf december 2020 is de tweede ronde voor gratis ontwikkeladviezen van de overheid. De eerste ronde startte op 1 augustus 2020. Het aantal aanmeldingen was echter zo groot dat de overheid de regeling al op 1 september moest stopzetten. Veel mensen visten daardoor achter het net.

Daarom gaat het ministerie van SZW over tot een herstart van het gratis ontwikkeladvies. Dat vindt plaats vanaf 1 december 2020. Vanaf dat moment ben je dus welkom in mijn praktijk. Aanmelden is echter nu al mogelijk.

Het is nog niet bekend hoe lang de regeling blijft doorlopen. Wel is duidelijk dat de regeling stopt wanneer het aantal aanmeldingen het aanbod opnieuw overtreft. Gezien de te verwachten grote vraag adviseer ik je om niet te lang te wachten met je aanmelding en de bevestiging van de link van het ontwikkeladviesportaal.

Ik heb een ontwikkeltraject gevolgd met Peggy de Goede als coach. Zij heeft mij heel erg geholpen om meer inzicht in mezelf te krijgen, dit is ook de reden waarom ik dit traject ben gestart. Het is zeker aan te raden om zo’n traject te volgen bij Bij de Goede Coaching 🙂
Peggy heel erg bedankt voor je hulp!

Mandy Helleman

NL Leert Door

Veel werknemers, werkzoekenden en ZZP-ers, flexwerkers en ondernemers zijn de dupe van de Corona crisis. Daarom is het juist nu belangrijk om te (blijven) investeren in je ontwikkeling.

Zo zorg je dat je positie op de arbeidsmarkt verbetert en je duurzaam inzetbaar blijft. Of dat je eventueel weer aan het werk komt in een andere sector.

Maar misschien staat jouw baan niet op het spel, maar ben je gewoon toe aan iets nieuws in je loopbaan. Ook dan is het de moeite waard om door te lezen.

 

Tijdelijk noodpakket

Om je op weg te helpen heeft het kabinet € 50 miljoen uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door. Het tijdelijke noodpakket is bedoeld om zoveel mogelijk mensen te helpen hun baan te behouden of zich voor te bereiden op een kansrijke nieuwe baan. 

Wat kost het jou?

Met het NL Leert Door-programma kun je kosteloos ontwikkeladviezen volgen bij Bij de Goede Coaching. Over de aanvraag van de subsidieregeling hoef je je geen zorgen te maken. Daar zorgt Bij de Goede Coaching voor. Je hoeft dus geen geld voor te schieten. Toch is er ook voor jou een soort van investering nodig, namelijk je bereidheid en motivatie om 4 x een coachsessie te volgen.

 

Voor wie

Omdat de Corona crisis iedereen raakt, is de regeling bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt. Behoor je dus tot dit rijtje, dan kom je in aanmerking voor de regeling:

  • Werkenden
  • Werkzoekenden
  • Flexwerkers
  • Zelfstandige ondernemers
  • ZZP-ers

Op basis van je persoonlijke ontwikkeladvies kun je na het ontwikkeladviestraject gericht aan de slag gaan met online scholing (eveneens kostenloos) bij een aanbieder daarvan. Het kabinet publiceert hier op een later moment meer duidelijkheid over.

Ook ZZP-ers en flexwerkers profiteren

Als ZZP-er kan het zijn dat je aanzienlijk minder, andersoortige of zelfs geen opdrachten meer krijgt dan in de periode voor Corona. Ook flexwerkers hebben in sommige sectoren nauwelijks of geen inkomsten door de coronacrisis.

Verwachtingen voor de toekomst kunnen onduidelijk zijn, want de arbeidsmarkt verandert snel. Het werk wordt digitaler, meer op afstand en banen kunnen verdwijnen.

Het is belangrijk dat je je daarop voorbereidt. De regeling NL leert door helpt je hierbij. Om jouw kansen op de snel arbeidsmarkt te optimaliseren en meer zekerheid te krijgen, kun je als ZZP-er of flexwerker vanaf 1 augustus 2020 gebruik maken van het gratis ontwikkeladvies.

Voordelen voor bedrijven en NOW 3.0

Vanaf 1 december 2020 kunnen jouw werknemers gratis ontwikkeladvies krijgen. Werknemers in het mkb kunnen zich voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt en zelfs op het verdwijnen van banen. Mogelijk spelen deze ontwikkelingen ook in jouw bedrijf. 

Maak je als ondernemer gebruik van NOW 3.0? Attendeer je werknemers dan op NL leert door. Hiermee voldoe je aan de NOW 3.0-inspanningsverplichting voor het stimuleren van scholing.

Je medewerkers zijn van harte welkom in de praktijkruimte van Bij de Goede Coaching in Monster. Zij kunnen zichzelf aanmelden via het aanmeldformulier bovenin deze pagina.

Wil je je medewerkers aanbieden om het ontwikkeltraject te volgen in je eigen bedrijf (incompany)? Dat kan ook. Neem daarvoor contact met me op.

Meer lezen over ontwikkeladvies voor jouw werknemers? Ga naar NL leert door.

Doel van het gratis ontwikkeladvies

Het ontwikkeladvies is een eerste stap in een (her)oriëntatie op je arbeidsmarktpositie. Het maakt duidelijk welke kansen je hebt op de arbeidsmarkt. Zoals de loopbaanstappen die je kunt zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ook helpt het je om inzichtelijk te krijgen welke (online) scholing je daarvoor nodig hebt.

Je krijgt een inzicht in wie je bent en wat je kunt. Aanvullend krijg je informatie over kansberoepen en kanssectoren, de beschikbare middelen en instrumenten voor bijvoorbeeld bij- of omscholing .

De loopbaanadviezen helpen je ook als je belemmeringen ervaart. Dat kan bijvoorbeeld zijn door de situatie op het werk, je gezinssituatie, psychologische barrières. Ook praktische barrières kunnen een rol spelen, zoals de (tijds)investering die nodig is. Met de ontwikkeladviezen krijg je handvatten mee om eventuele barrières op te lossen en concrete stappen te zetten in je ontwikkeling en loopbaan.

Inhoud ontwikkeladviestraject

Het adviestraject start met een arbeidsmarktscan. Hiermee brengen we je arbeidsmarktpositie in kaart. Het geeft een beeld van kansrijke opties voor jou op de arbeidsmarkt en/of je ondernemerskansen. Dit gebeurt op basis van je kennis, vaardigheden, competenties, houdingsaspecten, drijfveren en leervermogen.

Je vult de arbeidsmarktscan voorafgaand aan het eerste gesprek in.

In het eerste gesprek werken we aan een situatieschets. Daarbij komen onder meer de volgende vragen aan de orde: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? De uitkomst van de arbeidsmarktscan wordt meegenomen in de situatieschets.

Tevens stellen we een persoonsprofiel op. Hiermee brengen we wat je competenties, kwaliteiten en vaardigheden in kaart. Vervolgens volgt een toekomstoriëntatie: wat zou je willen, hoe kun je dat realiseren en hoe zorg je dat je duurzaam inzetbaar en wendbaar bent of blijft op de arbeidsmarkt? Tenslotte leiden de inspanningen tot jouw persoonlijke ontwikkelplan.

Het ontwikkeladvies is een persoonlijk advies aan jou. We spelen dus in op jouw situatie. Voor de een kan het gaan om de vraag hoe je op je huidige werkplek zit, voor de ander waar je naartoe wil en wat de mogelijkheden daarvoor zijn.

Maak een nieuwe start

Enthousiast geworden? Laat deze mooie kans op gratis ontwikkeladvies niet lopen.

De regeling loopt vanaf 1 december 2020. Vraag het ontwikkeladvies dus tijdig aan bij Bij de Goede Coaching. Dat doe je door het aanmeldformulier bovenaan deze pagina in te vullen.

Na ontvangst van het formulier neem ik contact met je op. Samen zetten we vervolgens een traject in gang dat je richting geeft naar een baan waarin jij je goed voelt.

Lifecoach en loopbaancoach Peggy de Goede

Bij de Goede Coaching is NOLOC-erkend.