Methoden

Binnen coaching zijn er meerdere methoden die je als coach kunt gebruiken. Binnen mijn aandachtsgebied maak ik onder andere gebruik van:

 

  • Systemisch werk
  • Rationeel-emotieve training
  • Transactionele analyse
  • Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

 

Systemisch werk

Systemisch werk is een door Bert Hellinger ontwikkelde methode. Hellinger ontwikkelde het systemisch werken in eerste instantie voor het werken met families (familieopstellingen), later deed hij dat ook voor organisaties (organisatieopstellingen). Hellinger begon met het neerzetten van een systeem (gezin, team, bedrijf) waarbij representanten leden van het systeem voorstelden.

Het doel van systemisch werken is om de verborgen verstrikkingen binnen een systeem zichtbaar te maken.

Ieder mens heeft een plek in zijn systeem van herkomst, namelijk het gezin. Er dient sprake te zijn van ordening, waardoor ieder zijn eigen plek binnen het systeem kan innemen.

Iedereen heeft evenveel recht op een plek in het systeem (binding). Ook moet er een balans zijn tussen geven en nemen.

Systemisch werken gaat ervan uit dat iedereen wordt beïnvloed door de systemen waarvan hij of zij deel uitmaakt. Je eigen familie is zo’n systeem. Maar ook de organisatie waarbinnen je werkt, een vereniging, een team of je sociale omgeving.

Rationeel-emotieve training

R.E.(B).T. staat voor rationeel-emotieve training (of therapie) en is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis (1913-2007).

Volgens RET hebben gedachten een grote invloed op onze emoties en gedragingen. Het idee dat niet de dingen zelf beangstigend zijn, maar onze gedachten daarover, is een belangrijke uitgangspunt van RET.

RET leert ons om belemmerende (irrationele) gedachten op te sporen, ze uit te dagen en ze te vervangen door productievere gedachten.

Op die manier zijn we in staat om emotioneel beter te reageren op situaties.

 

Transactionele analyse

TA staat voor Transactionele Analyse. Deze methode, onderdeel van de sociale psychologie, is door Eric Berne (1910-1970) ontwikkeld. Berne omschrijft de Transactionele Analyse als: “Een systeem om menselijk gedrag te begrijpen, om te proberen menselijk gedrag te veranderen en om menselijk gedrag te voorspellen.”

Binnen TA zijn er een aantal uitgangspunten, zoals het principe Ik OK, Jij OK, de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning en Script.

TA stelt dat een persoon altijd in een bepaalde rol zit – ook wel een ego-state genoemd. Dit kun je letterlijk vertalen als staat van zijn – namelijk die van ouder, kind of volwassene.

 

Neuro Linguistisch Programmeren

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Het is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren ’70 van de 20e eeuw. De grondleggers van NLP zijn John Grinder, Richard Bandler en Frank Pucelik.

NLP vindt zijn oorsprong in de psychologie. Het is ontstaan naar aanleiding van een studie naar succesvol gedrag, met name op het gebied van succesvol leren communiceren. NLP heeft alles te maken met het denken, voelen en handelen (gedrag) van mensen. Het is een krachtige, effectieve methode om snel inzicht te krijgen in de drijfveren en motivaties van ons handelen.

De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige vaardigheden gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’.