NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

 

Met de tijdelijke regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk kunnen sectorale samenwerkingsverbanden van werkgevers-, werknemersorganisaties en andere betrokken partijen subsidie aanvragen.

Ontwikkeladviezen en begeleiding naar ander werk 

Je kunt de subsidie onder meer gebruiken bij Bij de Goede Coaching voor:

  • Ontwikkeladviezen / loopbaancoaching voor je werknemers
  • Begeleiding van jouw werknemer(s) naar ander werk
NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk

Tijdspad

Je kunt een subsidieaanvraag indienen van 15 maart tot en met 26 april 2021 (17:00 uur). De hoogte van de subsidie bedraagt 80%. Binnen je eigen sector kun je dat inzetten om ondersteuning te bieden aan werknemers voor het behouden van werk of het vinden van ander werk.

Vier activiteiten

 

Met de subsidie kun je werknemers vier activiteiten aanbieden:

  1. Het geven van ontwikkeladvies
  2. Begeleiden naar ander werk
  3. Scholing
  4. Het verzorgen van een EVC-procedure.
Logo Nobco, orde van beroepscoaches

Je kunt de subsidie aanvragen via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.

Voorwaarde hierbij is dat je de activiteiten kosteloos aanbiedt aan de werknemer. De hoogte van het subsidiebedrag wordt per aanvraag vastgesteld uit de som van het begrote aantal activiteiten maal het subsidiebedrag per deelnemer. Behandeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van een volledige ingediende aanvraag.

Verder lezen kan op de website van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Peggy is een fijne coach die haar werk erg serieus neemt en er echt passie voor heeft! “.

Nadine Knoester

Wil je gebruik maken van de tijdelijke regeling ‘NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk’? 

×

Powered by WhatsApp Chat

×